دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

یکی از پرکاربردترین دستگاه ها حضور و غیاب می باشد که در انواع سازمان های مختلف اداری، تجاری و… به کمک این سامانه امکان ثبت حضور و غیاب تعداد زیادی...